Vores fælles ansvar

Bæredygtighed på bundlinjen

DEAS Group er blandt Danmarks førende ejendomsforvaltere, og vores ambition om at gå forrest i den bæredygtige omstilling er en rød tråd gennem alle vores ydelser og i samarbejdsrelationer med kunder, lejere, leverandører og internt i DEAS Group.

Vi ønsker at fremme tiltag, der påvirker samfundet positivt inden for sociale, menneskelige og miljømæssige forhold. De bæredygtige handlinger er så integreret en del af vores måde at drive forretning på, at vi for eksempel ikke ser det som en succes, hvis høj kundetilfredshed er købt med kortsigtede tiltag, der ikke er bæredygtige. Vi tror fuldt og fast på, at bæredygtighed sætter sig på bundlinjen – hos vores kunder og hos os.

Læs vores CSR rapport 2021
Kommende generationer vil holde os op på, hvad vi gør – eller ikke gør – for, at de også kan leve sunde og sikre liv i bæredygtige samfund. 
Rikke Lykke
Group CEO

Ingen skal stå alene

Diversitet er en styrke, og en arbejdsplads med rum til mangfoldighed er grundlæggende for en innovativ og sund kultur, fyldt med engagerede og motiverede medarbejdere, der føler sig frie til at være den de er.

Vi vil i DEAS Group børste støvet af os og bryde med de gængse og traditionelle forestillinger om, hvad der kendetegner ejendomsforvaltning. Vi arbejder derfor målrettet hen imod, at vores medarbejderstab afspejler samfundets diversitet i alle dets aspekter, både når det kommer til køn, religion, alder, nationaliteter samt etniske- og sociale baggrunde. DEAS Group vil bidrage til en kultur der sikrer, at medarbejderne trives og føler sig trygge i, at ytre og tilkendegive meninger og holdninger.

Vi skal være med til at sikre, at vores medarbejdere har modet til at være dem de er, da det er grundlæggende for en mangfoldig medarbejdergruppe, en medarbejdergruppe der er med til at give DEAS Group den kant og smidighed, som der kræves for at bibeholde og forbedre vores position på markedet.

Vi vil derfor sikre, at alle vores medarbejdere har de bedst tænkelige rammer for at kunne udvikle deres fulde potentiale, og det er derfor afgørende, at vi arbejder målrettet hen i mod at få succes med at øge diversiteten og inklusionen i DEAS Group. Vi gør det for vores medarbejderes bedste, da de er vores fundament for, at vi forbliver relevante og attraktive for vores kunder, samarbejdspartnere og det omkring liggende samfund.

I DEAS Group tolerer vi derfor ingen form for ekskluderende kultur, herunder mobning, racisme, diskrimination eller chikane. Vi arbejder derfor målrettet med at skabe en inkluderende kultur, med plads til alle og rum til at være den du er.